Tulokset: kysely vuoden 2022 AGM-järjestelyistä

Yhteenveto kyselystä

IR-yhdistyksen hallitus kysyi jäseniltä, minkälaisia suunnitelmia yhtiöillä on ensi vuoden AGM-järjestelyihin liittyen. Kyselyyn tuli yhteensä 27 vastausta - kiitos kaikille vastanneille. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä parempaa ja kattavampaa tietoa saamme kerättyä

Suuri osa suunnittelee poikkeuslain mukaista kokousta

Kyselyn vastaajista 68 prosenttia suunnittelee AGM-tilaisuuden järjestämistä poikkeuslain mukaisena kokokouksena etukäteisäänestyksellä. Vajaa kolmannes vastaajista suunnittelee perinteistä yhtiökokousta.

Tulevan kevään koronatilanteen vaikea ennustettavuus näkyy monissa avoimissa vastauksissa.

"Tällä hetkellä ajatuksissa vielä hybridi, mutta jos ja kun covid-19-tilanne jatkuu nykyisellään, pitänemme etäkokouksen ja striimaamme sen", perustelee eräs vastaaja.

Kysymys: Millaista kokousta ensisijaisesti suunnittelette?

Vastaukset: Perinteistä yhtiökokousta (28 %), poikkeuslain mukaista kokousta etukäteisäänestyksellä (68 %), täyttä virtuaalikokousta (4 %). (N=27)

Striimaus ja ennakkokysymyksien edellyttäminen suosittuja

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista aikoo striimata kokouksen tai osia siitä sekä edellyttää kysymysten esittämistä poikkeuslain mukaisesti etukäteen. Lähes puolella vastaajista osakkeenomistajien on tämänhetkisten tietojen valossa mahdollista saapua paikan päälle. 

Kysymys: Miten mahdollistatte vuorovaikutuksen osakkeenomistajien ja yhtiön välillä?

Vastaukset: Osakkeenomistajien on mahdollista tulla kokouspaikalle fyysisesti (39 %), Striimaamme kokouksen / osia siitä, kysymykset tulee poikkeuslain mukaan esittää etukäteen (61 %), Mahdollistamme puheoikeuden käyttämisen kokouksen aikana (9 %), Järjestämme kokouksen lisäksi erillisen tilaisuuden osakkeenomistajille, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä ja kuulla johdon esitys (26 %), muu (17 %).

Vain yhdistyksen jäsenet näkevät koko uutiskirjeen

Jos olet jäsen niin kirjaudu sivustolle. Voit myös hakea seuran jäsenyyttä.